Vzdělávání

Soft skills

Komunikace, prezentační dovednosti, umění vyjednávat - to jsou příklady nabídky v oblasti tzv. měkkých dovedností (soft skills). Využíváme standardní prezenční semináře, on-line nástroje a koučování na pracovišti za pomoci zpětné vazby nadřízených a kolegů.

Leadership programy

Leadeři jsou pro naši společnost klíčoví a na jejich rozvoj je kladen velký důraz. Nováčky ve vedoucích funkcích i zkušené manažery podporuje náš tým interních lektorů leadershipu, kteří jsou certifikováni společností DDI.

Odborné kurzy

Kromě zákonných kurzů, které jsou předpokladem odborné způsobilosti zaměstnanců, umožňujeme prohlubování nebo rozšiřování kvalifikace. Spolupracujeme s předními odborníky v oblasti vzdělávání a naši nabídku neustále aktualizujeme.

Jazykové kurzy

Tenneco jakožto americká společnost podporuje rozvoj jazykových dovedností našich zaměstnanců, zejména formou skupinových či individuálních kurzů angličtiny. Dále nabízíme výuku němčiny, polštiny a češtiny pro cizince.

Rozvoj na míru


Ve společnosti Tenneco máme propracovaný systém hodnocení a rozvoje zaměstnanců.

Základem rozvojových aktivit je nastavení tzv. SMART cílů pro každý rok a jejich průběžné vyhodnocování.
Součástí je také nastavení Individuálního plánu rozvoje, který si definujete sami a můžete si tak zvolit oblasti, které jsou pro Vás aktuální.

Důležitým podkladem pro definici vzdělávacích potřeb a dalšího rozvoje je hodnocení výkonu.
Naším cílem je spravedlivé a motivační ohodnocení každého zaměstnance.

Díky našemu rozvojovému systému poznáme, že nastal čas Vás posunout dále ve Vaší kariéře.

Tenneco
Tenneco
Tenneco

Interní kariérní postup

Správní lidé na správných místech jsou pro nás prioritou. Proto pracujeme s potenciálem našich zaměstnanců
a při obsazování pozic se snažíme oslovit nejdříve stávající zaměstnance a vybavit je nástroji pro úspěšné zvládnutí jejich nové role.

Rozvoj kariéry je možný směrem k vedení zaměstnanců (na pozice team leadera, mistra, vedoucího útvaru)
nebo směrem k větší odbornosti a specializaci (pozice seřizovačů, technologů, vývojových inženýrů),
případně projektovým směrem (projektový či produktový manažer apod.).

Kariérní postup našich zaměstnanců navíc nekončí s hranicemi našeho státu, ale díky rozvětvené
globální struktuře nabízíme také možnost posunu na pozici v některé z našich zahraničních organizací.

Naši Partneři ve vzdělávání

Nastavení cookies